Τομείς δραστηριότητας

Η ανάπτυξη της αγοράς μαζικής εστίασης διαχωρίζεται σε: ανοιχτές αγορές και κλειστές. Ανοικτές θεωρούνται οι αγορές που απευθύνονται σε όλο το φάσμα των καταναλωτών. Τα καταστήματα των ανοικτών αγορών αναπτύσσονται "στο δρόμο" και έχουν πρόσβαση σε αυτά όλοι οι καταναλωτές.

Κλειστές θεωρούνται οι αγορές οι οποίες χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένο φάσμα καταναλωτών, στο οποίο απευθύνονται αποκλειστικά τα καταστήματα που αναπτύσσονται σε αυτές. Είναι, δηλαδή, καταστήματα που λειτουργούν ως κυλικεία μέσα σε γραφεία εταιριών, σε μονάδες παραγωγής ή εργοστάσια.

Ο Όμιλος Εταιριών Εστίασης Γρηγόρης έχει παρουσία και στους δύο τομείς αγορών με καταστήματα Γρηγόρης Μικρογεύματα & Coffeeright.