Product was added to cart

Mini Pies

Mini Kourou Kefalotiri Pie

Shortcrust "kourou" pastry filled with Kefalotyri cheese

SIMILAR PRODUCTS

Mini Triangle Pie with Kalathaki Limnou

Mini Brioche Turkey - Philadelphia

Parmesan Croissini