Product was added to cart

Mini Pies

Mini Kourou Kefalotiri Pie

Shortcrust "kourou" pastry filled with Kefalotyri cheese

SIMILAR PRODUCTS

Mini Kourou Kefalotiri Pie

Mini Triangle Pie with Kalathaki Limnou

Parmesan Croissini