Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

Πολιτική για την ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων και το περιβάλλον

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων, η άριστη ποιότητα προϊόντων & υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση καταναλωτών & συνεργατών FRC με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Έχουν προσδιοριστεί οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ποιότητας, γίνεται τακτική ανάλυση ρίσκων & ευκαιριών, διεξοδική ανάλυση των κινδύνων στην ασφάλεια, στη άμυνα και νοθεία τροφίμων, έχει γίνει αναγνώριση των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα.

Προτίμηση & Συνέπεια

Η Γρηγόρης προσπαθεί να ευχαριστήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες FRC και να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες που πάντα ανταποκρίνονται ή/και υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους. Έχει αναπτύξει μεθοδολογία για να λαμβάνει γνώση για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών FRC.

Άριστη Ποιότητα

Η Άριστη Ποιότητα σε όλους τους τομείς είναι καθημερινός στόχος όλων των εργαζομένων. Η Γρηγόρης έχει θεσπίσει υψηλά πρότυπα ποιότητας και έχει αναπτύξει μεθοδολογία για τον έλεγχο συμμόρφωσής τους.

Ασφάλεια των Τροφίμων και πλήρη συμμόρφωση

Η Γρηγόρης διασφαλίζει την ασφάλεια των προσφερόμενων τροφίμων και την ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Κατά τον σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων λαμβάνει υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στρατηγική & Συνεχής βελτίωση

Η διοίκηση της εταιρείας φροντίζει να αναπτυχθεί κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και φροντίζει όλες οι λειτουργίες σε όλη την αλυσίδα αξίας να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Η συνεχής βελτίωση των δεικτών και η πρόληψη των προβλημάτων - μη συμμορφώσεων, λαθών ή αστοχιών, επιτυγχάνονται μέσα από συστηματικό έλεγχο κάθε επιμέρους διαδικασίας και ως σύνολο, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεχής ανάπτυξη και επιμόρφωση των στελεχών μας.

 Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για:
- συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος
- συνεχή βελτίωση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων αλλά και των περιβαλλοντικών επιδόσεων,
- την προστασία των τροφίμων (Food defense) και την αποφυγή απάτης στα τρόφιμα (food fraud)
- την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας
- συμμόρφωση με "Περιβαλλοντική νομοθεσία", με "Νομοθεσία Ασφάλειας τροφίμων" και με τις λοιπές νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν τις λειτουργίες της καθώς τυχόν συμφωνημένες απαιτήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
- διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας των εργαζομένων σύμφωνα με την περιγραφή θέσης
- συνεργασία και δέσμευση από όλους

Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, το οποίο συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 & ISO 14001:2015

Βλάσσης Γεωργάτος
Διευθύνων Σύμβουλος