Πολιτική για την ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων και το περιβάλλον

Κεντρικός άξονας της Πολιτικής μας είναι η ΑΡΙΣΤΗ ποιότητα προϊόντων & υπηρεσιών, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση καταναλωτών & συνεργατών FRC με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 
Προτίμηση & Συνέπεια
Ο Γρηγόρης προσπαθεί να ευχαριστήσει τους πελάτες και τους συνεργάτες FRC και να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε προϊόντα, συστήματα και υπηρεσίες που πάντα ανταποκρίνονται ή/και υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους. Έχει αναπτύξει μεθοδολογία για να λαμβάνει γνώση για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών FRC.
 
Άριστη Ποιότητα
Η Άριστη Ποιότητα σε όλους τους τομείς είναι καθημερινός στόχος όλων των εργαζομένων. Ο Γρηγόρης έχει θεσπίσει υψηλά πρότυπα ποιότητας και έχει αναπτύξει μεθοδολογία για τον έλεγχο συμμόρφωσής τους.
 
Ασφάλεια των Τροφίμων και πλήρη συμμόρφωση
Ο Γρηγόρης διασφαλίζει την ασφάλεια των προσφερόμενων τροφίμων και την ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Κατά τον σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων λαμβάνει υπόψη τους ισχύοντες κανονισμούς, τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις καθώς και πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Δέσμευση  
Η επίτευξη Άριστης ποιότητας είναι μια κοινή προσπάθεια και απαιτεί τη δέσμευση όλων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού μας.  
 
Στρατηγική & Συνεχής βελτίωση
Η εταιρεία έχει αναπτύξει κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης και φροντίζει όλες οι λειτουργίες σε όλη την αλυσίδα αξίας να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις στρατηγικές κατευθύνσεις.
 
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω η εταιρεία έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα, το οποίο συμμορφώνεται με τα Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 & ISO 14001:2015
 
Βλάσσης Γεωργάτος
Διευθύνων Σύμβουλος