Στο gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies & άλλες τεχνολογίες καταγραφής για την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Πατήστε Συμφωνώ για να συνεχίσετε, ή επιλέξτε Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας. Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «DON’T WORRY, ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ!»


1] Αντικείμενο της Ενέργειας: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ», με έδρα στον Άλιμο Αττικής, οδός Αρχαίου Θεάτρου αρ. 8, με ΑΦΜ 094321194 και τηλ. 210 9971100, Ε-mail. info@gregorys.gr (εφεξής η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Τ.Τ.Ρ.» που εδρεύει στην οδό Τζαφέρη 16, Αθήνα, με ΑΦΜ 099875710 (εφεξής «Διαφημιστική») διοργανώνουν  δύο (2) διαγωνισμούς στο Facebook και στο Instagram, με την ονομασία «DON’T WORRY, ΕΧΕΙΣ ΔΩΡΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΗ!» (εφεξής οι «Διαγωνισμοί» και κάθε ένας «Διαγωνισμός») σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»).

2] Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο των Διαγωνισμών αυτών. Διευκρινίζεται ότι το Facebook και το Instagram δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν τους συγκεκριμένους Διαγωνισμούς με κανέναν τρόπο.

3] Δικαίωμα Συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στους Διαγωνισμούς έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Facebook ή/ και στο Instagram.

3.1] Στους Διαγωνισμούς δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στη Διοργανώτρια ή στη Διαφημιστική καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού.

3.2] Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς των χρηστών, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια των Διαγωνισμών.

3.3] Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στους Διαγωνισμούς ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή τους έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

4] Διάρκεια των δύο (2) Διαγωνισμών:

(α) Ως διάρκεια διεξαγωγής του πρώτου Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 03/11/2021 (και ώρα Ελλάδας 12:30 μ.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του πρώτου Διαγωνισμού»), έως και την 08/11/2021 (και ώρα Ελλάδας 12:30 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του πρώτου Διαγωνισμού»).

(β) Ως διάρκεια διεξαγωγής του δεύτερου Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 10/11/2021 (και ώρα Ελλάδας 12:30 μ.μ.) (εφεξής η «Έναρξη του δεύτερου Διαγωνισμού»), έως και την 15/11/2021 (και ώρα Ελλάδας 12:30 μ.μ. (εφεξής η «Λήξη του δεύτερου Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη των δύο (2) Διαγωνισμών, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες.

5] Τρόπος Συμμετοχής: Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Facebook ή/ και στο Instagram. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στους Διαγωνισμούς θα πρέπει να απαντήσουν με comment στις ερωτήσεις των posts των Διαγωνισμών είτε στο Facebook είτε στο Instagram, που τρέχουν το διάστημα από την 03/11/2021 Έναρξη του πρώτου Διαγωνισμού, έως και την 15/11/2021 με την Λήξη του δεύτερου Διαγωνισμού, και κάνοντας παράλληλα mention τον φίλο ή τους φίλους τους οποίους θέλουν να συμπεριλάβουν στην απάντησή τους.

Στον διαγωνισμό που θα αναρτηθεί στις 03/11 ο κάθε χρήστης θα χρειαστεί να απαντήσει με
comment ποιο είναι το αγαπημένο του πρωινό κάνοντας mention έναν ή και περισσότερους φίλους

Στον διαγωνισμό που θα αναρτηθεί στις 10/11 ο κάθε χρήστης θα χρειαστεί να απαντήσει με
comment ποιος είναι ο αγαπημένος του καφές κάνοντας mention έναν ή και περισσότερους φίλους.

5.1] Κάθε comment με τις σχετικές απαντήσεις και το mention ενός τουλάχιστον άλλου χρήστη είναι μια συμμετοχή στην Κλήρωση για να κερδίσει τα Δώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό 6 και 7. Η ανάρτηση του κάθε comment με την ανωτέρω απάντηση μαζί με το mention συνιστά δήλωση συμμετοχής στους Διαγωνισμούς, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

5.2] Τα αρχεία με τα στοιχεία των χρηστών, τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με την υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής στους Διαγωνισμούς και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο.

5.3] Κάθε συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Facebook ID ή/ και Instagram ID) μπορεί να υποβάλει συμμετοχή στους Διαγωνισμούς μέσω του Facebook ή/ και του Instagram όσες φορές θέλει, και μπορεί να κερδίσει μία (1) μόνο φορά. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την αρχή έναρξης του πρώτου Διαγωνισμού έως και τη λήξη του δεύτερου Διαγωνισμού κατά τα αναφερόμενα στον όρο 4. Για τη συμμετοχή στους Διαγωνισμούς δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος από την εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ».

5.4] Δικαίωμα συμμετοχής για τα Δώρα (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 6) θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Facebook ή/ και στο Instagram, από την ημερομηνία και ώρα έναρξης του πρώτου Διαγωνισμού ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης του δεύτερου Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο συμμετέχων δεν προσβάλλει το Νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων. H Διοργανώτρια διατηρεί πάντως το δικαίωμα να ακυρώσει και μετά την επιλογή συμμετοχή, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

6] Δώρα: Τα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά δύο (2).

Ένας (1) μεγάλος Νικητής θα κερδίσει μέσω του πρώτου Διαγωνισμού, δωρεάν ένα ημερήσιο voucher αξίας 5€ με ΦΠΑ για να παίρνει το πρωινό του από το κατάστημα Γρηγόρης που θα δηλώσει κατά την πρώτη του επικοινωνία με την Διοργανώτρια, για έναν μήνα. Σε περίπτωση που το ποσό της παραγγελίας του Νικητή στο κατάστημα υπερβαίνει τα 5€ ημερησίως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει τη διαφορά.

Ένας ακόμη  (1) μεγάλος Νικητής θα κερδίσει μέσω του δεύτερου Διαγωνισμού, δωρεάν τον ημερήσιο καφέ του από τα καταστήματα Γρηγόρης, για έναν μήνα.

Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλο/άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση της. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Διαγωνισμό.

7] Τρόπος Ανάδειξης των νικητών: Για την ανάδειξη των δύο (2) νικητών και των δύο (2) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθούν δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, την 8η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:35 μ.μ. (για τον 1ο διαγωνισμό) και την 15η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:35 μ.μ. (για τον 2ο διαγωνισμό) στα γραφεία της Διαφημιστικής. Στην ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες, θα συμμετέχουν οι έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί μέσω του διαδικτυακού Facebook ή/ και Instagram, από τo comment που θα έχει γίνει στα σχετικά posts των Διαγωνισμών μέσω των official social media profiles της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/gregorys.gr) ή/και  στο Instagram (https://www.instagram.com/gregorysgr/), απαντώντας στις ερωτήσεις και κάνοντας mention τον χρήστη τον οποίο θέλουν να συμπεριλάβουν στην απάντησή τους.

7.1] Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των δύο (2) νικητών και των δύο (2) επιλαχόντων, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση του προγράμματος https://commentpicker.com, στην έδρα της Διαφημιστικής ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της Διοργανώτριας και από ένα εκπρόσωπο της Διαφημιστικής. Η διμελής επιτροπή είναι αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε θέματος προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό.

8] Ανακοίνωση των Νικητών: Θα γίνει μέσω story, στο Facebook και στο Instagram, ενημερώνοντάς τους ότι κέρδισαν και παράλληλα ζητώντας τους μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) το πλήρες ονοματεπώνυμό τους,  ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και το κατάστημα Γρηγόρης από το οποίο επιθυμούν να παραλάβουν τα Δώρα τους. Οι δύο (2) Νικητές που θα αναδειχθούν μέσω Facebook & Instagram, θα πρέπει να αποστείλουν μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) τα παραπάνω στοιχεία τους εντός 48 ωρών από την στιγμή ανάρτησης των νικητών στο αντίστοιχο social media profile της Διοργανώτριας.

8.1] Έπειτα από την ανάδειξη των Νικητών, θα πρέπει και οι ίδιοι να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα στο αντίστοιχο επίσημο Facebook/Instagram account της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με τους νικητές μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail και διεύθυνση) κρίνει απαραίτητα για να παραλάβουν οι νικητές τα δώρα τους. Τέλος, η Διοργανώτρια μπορεί να ζητήσει από τους Νικητές να αναρτήσουν στο Facebook ή στο Instagram φωτογραφίες τους με τα Δώρα ή να τους ζητήσει να αποστείλουν προς την Διοργανώτρια φωτογραφίες τους με τα Δώρα, ώστε να τις αναρτήσει κατόπιν της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook και του Instagram.

8.2] Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τoυς Νικητές του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ώρα ανακοίνωσης/ενημέρωσης των νικητών με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram, ή παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους έχουν αναρτηθεί  μέσω stories (αναρτήσεις που διαρκούν 24 ώρες) στους Διαδικτυακούς Τόπους (https://www.facebook.com/gregorys.gr και https://www.instagram.com/gregorysgr/?hl=el), τότε τα πρόσωπα αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί των σχετικών Δώρων και τη θέση τους καταλαμβάνουν οι εκάστοτε επιλαχόντες, ο οποίοι ομοίως οφείλουν να επικοινωνήσουν εντός 24 ωρών από την ώρα αποστολής σε αυτούς σχετικού γραπτού μηνύματος με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram, άλλως ομοίως χάνουν οριστικά και αυτοί κάθε δικαίωμα ή αξίωση επί των Δώρων.

9.] Όροι σχετικοί με τα Δώρα και την παραλαβή τους: Εφόσον οριστικοποιηθούν οι Νικητές, στη συνέχεια θα ενημερωθεί το κατάστημα που οι ίδιοι θα έχουν δηλώσει στο προσωπικό μήνυμα (inbox) προς τη Διοργανώτρια αλλά και κατά την επικοινωνία τους με τη Διαφημιστική. Στο δηλωθέν κατάστημα θα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του Δώρου με την αναφορά του ονόματος του νικητή. Οι Νικητές θα πρέπει να μεταβούν στο κατάστημα που θα έχουν δηλώσει μέσα σε  3 μήνες από την ανάδειξή τους για να παραλάβουν το Δώρο τους με την επίδειξη της ταυτότητάς τους ή του διαβατηρίου τους. Η εξαργύρωση του Δώρου θα μπορεί να γίνει μόνο από το συγκεκριμένο φυσικό κατάστημα και δεν μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας.

10] Λοιποί Όροι. H Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Facebook ή/και του Instagram.

10.1] Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μη συμμετέχουν στους Διαγωνισμούς, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι αναρτήσεις/σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη και έθιμα κ.λπ. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται απευθείας το εν λόγω σχόλιο από τον τοίχο αναρτήσεων, με αντίστοιχη ενημέρωση.

10.2] Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.

10.3] Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

11] Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Ο Διαγωνισμός προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της διεξαγωγής του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Για αυτόν το λόγο, ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/.

11.1] Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ονόματα χρηστών των συμμετεχόντων για την διενέργεια της κλήρωσης και τη δημοσίευση των ονομάτων των νικητών  και των επιλαχόντων μέσω stories και στη συνέχεια επεξεργάζεται , το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών, , καθώς και τα σχόλια που δημοσιεύουν με σκοπό τη συμμετοχή τους στους Διαγωνισμούς, τη δημοσιότητα του Διαγωνισμού ,των αποτελεσμάτων αυτού σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και τυχόν επεξεργασία φωτογραφιών που θα αποστείλουν οι νικητές, την επικοινωνία και ενημέρωσή τους σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές και σχετικά με την παράδοση του Δώρου, την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση αυτού στο νικητή.

11.2] Μετά την κλήρωση του Διαγωνισμού, θα διαγράφονται άμεσα τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν κληρώθηκαν ως Νικητές ή Επιλαχόντες. Τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών και Επιλαχόντων αποθηκεύονται για ένα μήνα μετά την ανάδειξή τους και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους τους των όρων του Διαγωνισμού και την αντίστοιχη συμμετοχή σε αυτόν (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

11.3] Τα Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (διαφημιστική εταιρεία Α.Τ.Τ.Ρ.).

11.4] Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων για τους ως άνω σκοπούς και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook ή του Instagram επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

11.5] Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς, επικοινωνώντας με τη Διοργανώτρια που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ: 210-9971100 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@gregorys.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

12] Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής. Επιπλέον οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση  για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας (https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/) και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

13] Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.