Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η δέσμευση για την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του Περιβάλλοντος

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων, όπως και η παρούσα πολιτική τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση. Ειδικότερα, περιβαλλοντικός σκοπός της εταιρείας είναι η βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης τόσο των γραφείων όσο και των σημείων πώλησης. Έχουν προσδιοριστεί οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ποιότητας, έχει γίνει διεξοδική ανάλυση των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων (μελέτη HACCP), έχει γίνει αναγνώριση των

Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα.

Επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων, όπως και η παρούσα πολιτική τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση. Ειδικότερα, περιβαλλοντικός σκοπός της εταιρείας είναι η βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης τόσο των γραφείων όσο και των σημείων πώλησης. Έχουν προσδιοριστεί οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ποιότητας, έχει γίνει διεξοδική ανάλυση των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων (μελέτη HACCP), έχει γίνει αναγνώριση των

Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα.

Nα φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων, όπως και η παρούσα πολιτική τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση. Ειδικότερα, περιβαλλοντικός σκοπός της εταιρείας είναι η βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης τόσο των γραφείων όσο και των σημείων πώλησης. Έχουν προσδιοριστεί οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ποιότητας, έχει γίνει διεξοδική ανάλυση των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων (μελέτη HACCP), έχει γίνει αναγνώριση των

Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα.

Η δέσμευση για την ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων, την προστασία του Περιβάλλοντος

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων, όπως και η παρούσα πολιτική τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση. Ειδικότερα, περιβαλλοντικός σκοπός της εταιρείας είναι η βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης τόσο των γραφείων όσο και των σημείων πώλησης. Έχουν προσδιοριστεί οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ποιότητας, έχει γίνει διεξοδική ανάλυση των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων (μελέτη HACCP), έχει γίνει αναγνώριση των

Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα.

Επιχειρηματικών μας επιδόσεων, επιτυγχάνοντας βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων, όπως και η παρούσα πολιτική τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση. Ειδικότερα, περιβαλλοντικός σκοπός της εταιρείας είναι η βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης τόσο των γραφείων όσο και των σημείων πώλησης. Έχουν προσδιοριστεί οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ποιότητας, έχει γίνει διεξοδική ανάλυση των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων (μελέτη HACCP), έχει γίνει αναγνώριση των

Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα.

Να φροντίζει συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών και στόχων, όπως και η παρούσα πολιτική τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του Συστήματος από τη Διοίκηση. Ειδικότερα, περιβαλλοντικός σκοπός της εταιρείας είναι η βελτίωση της Περιβαλλοντικής επίδοσης τόσο των γραφείων όσο και των σημείων πώλησης. Έχουν προσδιοριστεί οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι ποιότητας, έχει γίνει διεξοδική ανάλυση των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων (μελέτη HACCP), έχει γίνει αναγνώριση των

Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων μας και διαθέτουμε όλους τους απαιτούμενους πόρους έτσι ώστε να εφαρμόζεται ένα ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα.