Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LOYALTY KAΦΕΣ 10 + 1

 1. Αντικείμενο: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Γρηγόρης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Τροφίμων» και τους διακριτικούς τίτλους «Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε.» και «Γρηγόρης», με έδρα στον Άλιμο Αττικής, οδός Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, με ΑΦΜ 094321194 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, τηλ. 210 9971100 και Ε-mail: info@gregorys.gr (εφεξής η «Εταιρεία»), διοργανώνει ενέργεια «10+1» με αντικείμενο την χορήγηση σε πιστούς πελάτες της ενός δωρεάν καφέ μετά την αγορά 10 καφέδων (εφεξής η «Ενέργεια»). Η Ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, στο website της Εταιρείας https://www.gregorys.gr/oroi-kai-proupotheseis-hrisis-tis-energeias-loyalty-kafes-10-1/.
 2. Συμμετοχή: Στην Ενέργεια έχουν δυνατότητα συμμετοχής όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος της ηλικίας τους. Η παραλαβή του 11ου (δωρεάν) καφέ προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα.
 3. Διάρκεια της Ενέργειας: Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 06-06-2022 (εφεξής η «Έναρξη της Ενέργειας») έως και την 31-07-2022 (εφεξής η «Λήξη της Ενέργειας »). Ο συμμετέχων μπορεί να εισέρχεται στην Ενέργεια από 06/06/2022 μέχρι 30/06/2022 και μπορεί να παραλαμβάνει τον δωρεάν καφέ έως και τις 31/7/2022. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά τη Λήξη της Ενέργειας παύει η δυνατότητα παραλαβής του εκάστοτε δωρεάν καφέ.
 4. Τρόπος Συμμετοχής: Για να λάβετε μέρος στην Ενέργεια θα πρέπει να δηλώσετε το κινητό σας τηλέφωνο στο ταμείο του εκάστοτε συμμετέχοντος στην Ενέργεια καταστήματος Γρηγόρης από όπου αγοράζετε τον καφέ σας (εφεξής το «Κατάστημα») και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής που θα λάβετε στο κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει. Σε κάθε επόμενη επίσκεψή σας στο Κατάστημα με την αγορά καφέ και δίνοντας το κινητό σας τηλέφωνο, ο καινούριος καφές που θα αγοράζετε θα προστίθεται στην «loyalty card» και θα μπορείτε να ενημερώνεστε για τον συνολικό αριθμό καφέδων που έχετε αγοράσει στο πλαίσιο της Ενέργειας. Μόλις συμπληρωθεί η αγορά 10 καφέδων από το Κατάστημα ο 11ος καφές παρέχεται δωρεάν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να λάβετε τον 11ο δωρεάν καφέ είναι να έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή σας συμπληρώνοντας την παρούσα φόρμα συμμετοχής.
 5. Λοιποί όροι: Η Ενέργεια περιλαμβάνει όλους τους καφέδες (regular & large μεγέθους), δεν περιλαμβάνει όμως τα υπόλοιπα ροφήματα (χυμούς, τσάι κλπ.). Η Ενέργεια ισχύει μόνο για παραλαβή (take away) από το Κατάστημα και όχι για delivery. Η συμμετοχή και η παραλαβή του δωρεάν καφέ θα γίνεται στο ίδιο Κατάστημα. Αν στην ίδια απόδειξη υπάρχουν τρεις (3) καφέδες, τότε θα υπολογιστούν ισάριθμες αγορές. Η Ενέργεια δεν ισχύει σε συνδυασμό με άλλες προωθητικές/εκπτωτικές ενέργειες. Η εισφορά προστασίας περιβάλλοντος για το πλαστικό ποτήρι του δωρεάν καφέ χρεώνεται στον πελάτη κατά την παραλαβή του. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή ο πελάτης επιλέξει καφέ με extras (πχ. σαντιγί) η χρέωση των extra υλικών γίνεται κανονικά σε αυτόν. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή ο πελάτης αγοράσει περισσότερους από έναν καφέ, δωρεάν θα δίνεται ο ακριβότερος καφές.

  H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια της Ενέργειας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την Ενέργεια με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Ενέργειας κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων.
 6. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων. Η Ενέργεια προϋποθέτει και περιλαμβάνει επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην Ενέργεια θα τύχουν επεξεργασίας για τον σκοπό της διεξαγωγής της συγκεκριμένης Ενέργειας και για στατιστικούς λόγους. Ο συμμετέχων μπορεί να ανατρέξει και να διαβάσει περισσότερα για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στους όρους για την πολιτική απορρήτου που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/.

  Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο χρήστη, κινητό τηλέφωνο, στοιχεία παραγγελίας και τυχόν άλλα προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην φόρμα ως προαιρετική επιλογή (δηλαδή e-mail και ημερομηνία γέννησης).

  Μετά την λήξη της Ενέργειας, τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρούνται για στατιστικούς λόγους και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των Όρων της Ενέργειας και την αντίστοιχη συμμετοχή σε αυτήν (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α και β ΓΚΠΔ) και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στην Ενέργεια και την παράδοση του δωρεάν καφέ.

  Οι συμμετέχοντες μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR, ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης, ανάκλησης της συγκατάθεσης κλπ. όπως για παράδειγμα, να ζητήσουν επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτούς, επικοινωνώντας με την Εταιρεία που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ: 210-9971100 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση dpo@gregorys.gr υπόψη του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας. Μπορούν επίσης να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους, χωρίς όμως η ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι την ανάκληση, καθώς επίσης να υποβάλουν καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 647560 και www.dpa.gr.

  Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων. Επιπλέον οι συμμετέχοντες δηλώνουν με την συμμετοχή τους ότι έλαβαν γνώση για τη λήψη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου της Εταιρείας (https://www.gregorys.gr/politiki-aporritou/) και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτησή τους από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Εταιρείας.
 7. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία: Οι παρόντες Όροι διέπονται, συμπληρώνονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με την Εταιρεία, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.