Product was added to cart

Mini Pies

Parmesan Croissini

yeast dough with Parmesan, Gouda, Kefalotyri, Kaseri, blue cheese, grana padano, bechamel sauce & sesame topping

SIMILAR PRODUCTS

Mini Brioche Turkey - Philadelphia

Mini Kourou Kefalotiri Pie

Mini Kourou Cheese Pie