Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

Όροι Διαγωνισμών

 • Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό «Gregorys Eorder App»

 1. H εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” (έδρα Άλιμος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «Διοργανώτρια», διορ­γα­νώ­νει προω­θητική ενέργεια & διαγωνισμό με τίτλο Gregorys Eorder App ” (εφεξής «ο Διαγωνισμός»).
 2. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που δια­μέ­νουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζό­μενοι στον όμιλο εταιρειών ΓΡΗΓΟΡΗΣ, στα franchise καταστήματα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ, οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β) βαθμού.
 3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του mobile application Gregory’s eorder, της Διοργανώτριας κατά την χρονική περίοδο από 30/01/2017 έως 15/02/2017 (και ώρα 23:59), με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτή­σουν ένα από τα δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια.

  H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.

  4. Τρόπος Συμμετοχής:

  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν κάνει download το mobile application Gregory’s eorder  http://onelink.to/gregorysapp  , να κάνουν εγγραφή χρήστη ή να συνδεθούν με τα στοιχεία τους και στη συνέχεια να καταχωρήσουν την παραγγελία τους. Με κάθε ολοκλήρωση παραγγελίας, λαμβάνουν μία συμμετοχή στην κλήρωση για να κερδίσουν τα παρακάτω δώρα.  Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει η παραγγελία τους  να είναι ίση ή μεγαλύτερη με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό παραγγελίας για delivery όπως αυτό ορίζεται από την υπηρεσία.

  5. Τα δώρα
  Ένας (1) τυχερός νικητής θα κερδίσει τον καφέ του για 1 χρόνο (365 ημέρες)
  Δέκα(10) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν ο καθένας την προσφορά δωρεάν καφέ για 1 εβδομάδα (7 δωρεάν καφέδες) για τις επόμενες παραγγελίες τους από την ιστοσελίδα www.gregorys.gr ή το mobile application Gregory’s eorder.

   

  6.Ανάδειξη Νικητών

  Η ανάδειξη των τυχερών νικητών θα γίνει με την πραγματοποίηση κλήρωσης όπως ορίζεται παρακάτω:

  Ο ένας  (1)νικητής που θα κερδίσει τον καφέ του για 1 χρόνο θα αναδειχθεί από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20/02/2018 στις 12:00.Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία αποκλειστικά από το mobile application Gregory’s eorder κατά την χρονική περίοδο από 30/01/2018 έως 15/02/2018 (και ώρα 23:59). Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του ή η συμμετοχή του ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
  Οι δέκα(10) τυχεροί νικητές που θα κερδίσουν ο καθένας την προσφορά δωρεάν καφέ για 1 εβδομάδα (7 δωρεάν καφέδες) για τις επόμενες παραγγελίες τους από την ιστοσελίδα www.gregorys.gr ή το mobile application Gregory’s eorder θα αναδειχθούν από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20/02/2018 στις 12:00.Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία αποκλειστικά από το mobile application Gregory’s eorder κατά την χρονική περίοδο από 30/01/2018 έως 15/02/2018 (και ώρα 23:59). Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και  5 (πέντε ) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

   

  Για την παραλαβή του δώρων  η εταιρεία 4 WISE MONKEYS, θα επικοινωνήσει με τους νικητές μέσω τηλέφωνου ή email, για να ενημερώσει το νικητή για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του.

  Για την παραλαβή του δώρου δωρεάν καφές  για 1 χρόνο ετοιμάζονται 12  συνολικά ειδικά αριθμημένα δελτία για τον  νικητή όπου στα 11 δελτία θα υπάρχει ένδειξη για τριάντα (30) δωρεάν καφέδες/ μήνα και στο 12ο δελτίο θα υπάρχει ένδειξη για τριάντα πέντε (35) δωρεάν καφέδες. Τα δελτία  θα σταλούν στο κατάστημα εξυπηρέτησης που θα επιλέξει ο νικητής.

  Για την παραλαβή του δώρου δωρεάν επτά (7) καφέδες ετοιμάζεται ειδικό αριθμημένο δελτίο νικητή όπου θα υπάρχει ένδειξη για επτά (7) δωρεάν καφέδες, και  θα σταλεί στο κατάστημα εξυπηρέτησης που θα επιλέξουν ο νικητές.

  Οι νικητές θα λαμβάνουν τα δώρα τους και τα ειδικά αριθμημένα δελτία,  στη διεύθυνση που έχουν  ορίσει στο πεδίο εγγραφής.

  Η εξαργύρωση των δώρων  θα μπορεί να γίνει μέσω παραγγελίας στο www.gregorys.gr ή/και στο mobile application Gregory’s eorder. Κάθε νικητής στην παραγγελία του, θα πρέπει να γράφει στο ειδικό πεδίο ΣΧΟΛΙΑ ότι πρόκειται για εξαργύρωση δώρου. Η παραγγελία μαζί με το δώρο θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό παραγγελίας για delivery όπως αυτό ορίζεται από την υπηρεσία. Κάθε νικήτής έχει τη δυνατότητα να παραλάβει συνολικά τον αναγραφόμενο στο εκάστοτε δελτίο αριθμό καφέδων (κατά περίπτωση 30, 35 ή 7). Κάθε νικήτής δεν είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει έναν καφέ κάθε μέρα, έχει τη δυνατότητα για πολλαπλές παραλαβές οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση στο σύνολό τους δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τις αναγραφόμενες στο εκάστοτε δελτίο  και αντίστοιχα θα σφραγίζονται οι αριθμοί από το ειδικό δελτίο. Κάθε φορά που γίνεται η εξαργύρωση ενός καφέ, ο διανομέας της υπηρεσίας delivery σφραγίζει στο ειδικό δελτίο το αντίστοιχο νούμερο. Κάθε νικητής θα πρέπει να παραδώσει στο διανομέα της υπηρεσίας delivery  το ειδικό δελτίο με τη λήξη της διαδικασίας, αφού δηλαδή σφραγισθεί και το τελευταίο νούμερο καφέ.  Ο νικητής  του δώρου δωρεάν καφές  για 1 χρόνο, μπορεί να εξαργυρώσει το δώρο έως 31/08/2019. Οι νικητές του δώρου επτά (7) δωρεάν καφέδες  θα μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους μέχρι και την 31/03/2018.

   Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγω­νι­σμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.

  Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν ένα από τα δώρα θα γίνει με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέ­τει η εταιρεία υποστήριξης του Διαγωνισμού και το οποίο αποκλείει πιθανό­τητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της “4 WISE MONKEYS” στις ημερομηνίες που ορίζονται παραπάνω.
  Οι νικητές των κληρώσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.gregorys.gr , την ημερομηνία που ορίζονται οι κληρώσεις (με το όνομα και το επώνυμο το οποίο έχουν δηλώσει στη φόρμα εγγραφής) και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει η εταιρία «4 WISE MONKEYS» για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους .


  Εφόσον η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές δεν  καταστεί δυνατή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, αυτός χάνει αυτόματα το δικαίωμα στο δώρο και υπεισέρχεται στη θέση του ο πρώτος στη σειρά της κλήρωσης επιλαχών .Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το Νικητή ούτε και με τους επιλαχόντες ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το δώρο, η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.

  Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξου­σιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκ­τρο­­­νικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαί­ω­μα να χρησιμο­ποι­ή­σει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε σχετικό πληροφοριακό στοιχείο, περι­λαμ­βανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προ­φίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή των Νικητών, καθώς τα στοιχεία αυτά θα γνωστοποιούνται από τους ίδιους τους συμμετέχοντες για το σκοπό αυτόν (της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό) η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομά­τως και την προς τούτο συναίνεση.
  Ευθύνη

   

  10.1.      Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφε­ρο­μένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώ­τρια και η 4 WISE MONKEYS δεν ανα­λαμβάνουν καμία υποχρέωση ανα­φορικά με την εξασφά­λιση, την υποβοήθηση της πρόσβα­σης σε χώ­ρους διαδικτύου ή την παροχή διευκο­λύν­σεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυ­α­κό τόπο του διαγωνισμού επιτρέ­πεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικεί­ου δια­κομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προ­δια­γρα­φές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποια­δή­ποτε επιβάρυνση των συμμε­τεχό­ντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.

   10.2.      Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεαστεί ή να διακοπεί προ­σω­ρι­νά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκ­­τρονικά μηνύ­ματα και η μετά­δο­ση δεδομένων, καθώς και η δυνα­τό­τητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μετα­βολών ή διακοπών που εξαρ­τώ­νται πλήρως από τις δυνα­τότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας.  

   10.3.      Σε περίπτωση κατά την οποία, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργα­νώ­τριας, υπάρ­χουν επαρκείς ενδείξεις χειραγώγησης της διαδικασίας συμ­με­το­χής ή οποιασδήποτε άλλης επιλήψιμης πρακτι­κής, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαί­ωμα να ακυρώσει τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα και να μην τον αναδείξει ως νικητή. Στην περίπτωση αυτή, ο εν λόγω συμμετέχων χάνει οριστικά το δικαί­ωμά του επί του σχετικού Δώρου.

   10.4. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικώς με δική τους ευθύνη. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στους συμμετέχοντες στην κατά­σταση που ευρί­σκε­ται και η Διοργανώτρια, οι διευ­θυ­ντές, υπάλληλοι και προστη­θέντες αυτής δεν προβαί­νουν σε οποια­δή­ποτε δήλωση ούτε και παρέχουν οποια­δή­ποτε εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια και πληρότητα της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου οποιασδήποτε ιστοσελίδας είναι συνδεδεμένη με την εν λόγω ιστοσελίδα και ουδεμία ευθύνη θα έχουν για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει από την εν λόγω αιτία.

   11.Οι συμμετέχοντες παρέχουν, με την υποβολή της συμ­μετοχής τους στον Διαγωνισμό, στην Διοργανώτρια την συγκατάθεση και την άδειά τους για τη χρήση και επεξεργασία, σύμ­φωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, των προ­σω­­πικών τους στοιχείων και δεδομένων, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό.

  Η επεξεργασία δύναται να πραγ­ματοποιηθεί δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια την Διορ­γανώτρια, είτε μέσω άλλου προσώπου, που θα διο­ρίσει αυτή. Οι συμ­με­τέ­χοντες δίδουν ρητώς την συγκατάθεσή τους προς την Διοργανώτρια όπως επεξερ­γασθεί ή/ και διαβιβάσει τα ανω­τέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρό­σω­πα τα οποία, ως εκτε­λού­ντες την επεξερ­γα­σία, κατ’ εντολή και για λογα­ριασμό της Διοργανώτριας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των δώρων σε αυτούς.

  Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο που θα δημιουρ­γηθεί, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία που τους αφορούν. Επιπλέον, Για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέ­ουν από τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντί­στοι­χα), οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη διοργανώτρια εταιρεία που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου αριθμός 8, τηλ 210 -9971100.

  12.Η Διοργανώτρια διατηρεί τo δικαίωμα vα μεταβάλει τoυς Όρoυς Συμμε­τοχής στον Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση της. Οι τυχόν τροπο­ποιήσεις θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.gregorys.gr και θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχο­ντες. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύ­νη αναλαμβά­νει αναφορικά με τις εν λόγω τρο­­πο­ποιήσεις. Επίσης, η Διοργα­νώ­τρια διατηρεί το δικαίωμα vα ακυρώσει τον Διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

   13.Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε συμμε­τέ­χων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσω­πικού μηνύματος (inbox) στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.facebook.com/gregorys.gr ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο info@gregorys.gr

   14.Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

   15.Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.gregorys.gr.

   16.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανε­πι­­φύ­­λα­κτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συν­ακό­λου­θη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργα­νώ­­τριας.

   Η συμμετοχή στο διαγωνισμό υπό όρους ή με επιφύλαξη δεν είναι δυνατή, και ως εκ τούτου είναι άκυρη.

  Νικητές & Επιλαχόντες Διαγωνισμού «Gregorys Eorder App»


  καφέ για 1 χρόνο ΜΠΟΥΛΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  επιλαχόν  Κωστουλας Βασιλης
  επιλαχόν  Προφη Ευα
       
  καφέ για 1 εβδομάδα  Σοκόλης Κώστας
  καφέ για 1 εβδομάδα  Σαφαρή Κυριακή
  καφέ για 1 εβδομάδα  Δικαίου Ευγενία
  καφέ για 1 εβδομάδα  Mavroudis Manos
  καφέ για 1 εβδομάδα  Νίκας Στέλιος
  καφέ για 1 εβδομάδα  Κώτσης Κωνσταντίνος
  καφέ για 1 εβδομάδα  ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  καφέ για 1 εβδομάδα  Καγκαράκη Νίκη
  καφέ για 1 εβδομάδα  RICCI EYGENIA
  καφέ για 1 εβδομάδα  ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
  επιλαχόν  ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
  επιλαχόν  Padermarakis Manolis
  επιλαχόν  Palli Niki
  επιλαχόν  Μανουσάκη Μαρία
  επιλαχόν  Lagaria Chrysella

   Όροι συμμετοχής στον «Χριστουγεννιάτικο Διαγωνισμό»  1. H εταιρεία “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ” (έδρα Άλιμος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «Διοργανώτρια», διορ­γα­νώ­νει προω­θητική ενέργεια & διαγωνισμό με τίτλο Χριστουγεννιάτικος Διαγωνισμός (εφεξής «ο Διαγωνισμός»). Η εταιρεία M.S.P.S. AE παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου της Διοργα­νώ­τριας για τον Διαγωνισμό.
  2. Στον Διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος μόνον πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών που δια­μέ­νουν νόμιμα στην Ελλάδα και τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζό­μενοι στον όμιλο εταιρειών ΓΡΗΓΟΡΗΣ, στα franchise καταστήματα της ΓΡΗΓΟΡΗΣ, στην εταιρεία MSPS Α.Ε., οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς αυτών έως και δευτέρου (Β) βαθμού.
  3. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ιστο­σελί­δας της Διοργανώτριας www.gregorys.gr ή/και του mobile application Gregory’s eorder, κατά την χρονική περίοδο από 25/11/2017 έως 24/12/2017 (και ώρα 23:59), με σκοπό οι συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό να αποκτή­σουν ένα από τα δώρα που αναφέρονται στη συνέχεια.
  H συμμετοχή συνεπάγεται αυτοδικαίως και αυτομάτως την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή από τους χρήστες των Όρων Συμμετοχής του Διαγωνισμού.
  4. Τρόπος Συμμετοχής:
  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.gregorys.gr ή το mobile application Gregory’s eorder , να κάνουν εγγραφή χρήστη ή να συνδεθούν με τα στοιχεία τους και στη συνέχεια να καταχωρήσουν την παραγγελία τους. Με κάθε ολοκλήρωση παραγγελίας, λαμβάνουν μία συμμετοχή στην κλήρωση για να κερδίσουν τα παρακάτω δώρα. Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στην κλήρωση, θα πρέπει η παραγγελία τους να είναι ίση ή μεγαλύτερη με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό παραγγελίας για delivery όπως αυτό ορίζεται από την υπηρεσία.
  5. Τα δώρα
  • Ένας (1) τυχερός νικητής θα κερδίσει ένα κινητό τηλέφωνο Apple iPhone Χ 64GB
  • Eίκοσι (20) τυχεροί νικητές θα κερδίσουν ο καθένας την προσφορά δωρεάν καφέ για 1 εβδομάδα (7 δωρεάν καφέδες) για τις επόμενες παραγγελίες τους από την ιστοσελίδα www.gregorys.gr ή το mobile application Gregory’s eorder.
  6.Ανάδειξη Νικητών
  Η ανάδειξη των τυχερών νικητών θα γίνει με την πραγματοποίηση κλήρωσης όπως ορίζεται παρακάτω:
  • Ο τυχερός νικητής που θα κερδίσει ένα (1) κινητό τηλέφωνο Apple iPhone Χ 64GB θα αναδειχθεί από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 27/12/2017 στις 13:00.Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία στο www.gregorys.gr ή/και στο mobile application Gregory’s eorder κατά την χρονική περίοδο από 25/11/2017 έως 24/12/2017 (και ώρα 23:59). Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και δύο (2) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
  • Οι είκοσι (20) τυχεροί νικητές που θα κερδίσουν ο καθένας την προσφορά δωρεάν καφέ για 1 εβδομάδα (7 δωρεάν καφέδες) για τις επόμενες παραγγελίες τους από την ιστοσελίδα www.gregorys.gr ή το mobile application Gregory’s eorder θα αναδειχθούν από εβδομαδιαίες κληρώσεις ως εξής:
  • 01/12/2017 στις 12:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη πέντε (5) τυχερών νικητών. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία στο www.gregorys.gr ή/και στο mobile application Gregory’s eorder κατά την χρονική περίοδο από 25/11/2017 έως 30/11/2017 (και ώρα 23:59). Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
  • 08/12/2017 στις 12:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη πέντε (5) τυχερών νικητών. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία στο www.gregorys.gr ή/και στο mobile application Gregory’s eorder κατά την χρονική περίοδο από 25/11/2017 έως 07/12/2017 (και ώρα 23:59). Από την κλήρωση αποκλείονται οι νικητές της προηγούμενης κλήρωσης. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
  • 15/12/2017 στις 12:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη πέντε (5) τυχερών νικητών. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία στο www.gregorys.gr ή/και στο mobile application Gregory’s eorder κατά την χρονική περίοδο από 25/11/2017 έως 14/12/2017 (και ώρα 23:59). Από την κλήρωση αποκλείονται οι νικητές των προηγούμενων κληρώσεων. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.
  • 27/12/2017 στις 14:00 θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη πέντε (5) τυχερών νικητών. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι έχουν πραγματοποιήσει παραγγελία στο www.gregorys.gr ή/και στο mobile application Gregory’s eorder κατά την χρονική περίοδο από 25/11/2017 έως 24/12/2017 (και ώρα 23:59). Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και τρεις (3) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους Νικητές ή δεν επαληθευθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής τους ή η συμμετοχή τους ακυρωθεί λόγω παράβασης των παρόντων όρων.

  Για την παραλαβή του δώρου Apple iPhone Χ η εταιρεία M.S.P.S. AE θα επικοινωνήσει με το νικητή μέσω τηλέφωνου ή email, για να ενημερώσει το νικητή για τον τρόπο παραλαβής του δώρου του.
  Για την παραλαβή του δώρου δωρεάν καφές ετοιμάζεται ειδικό δελτίο νικητή όπου θα υπάρχει ένδειξη για επτά (7) δωρεάν καφέδες, και θα σταλεί ηλεκτρονικά στον κάθε νικητή. Ο νικητής θα λαμβάνει το δώρο του στη διεύθυνση που έχει ορίσει στο πεδίο εγγραφής. Η εξαργύρωση του δώρου θα μπορεί να γίνει μέσω παραγγελίας στο www.gregorys.gr ή/και στο mobile application Gregory’s eorder. Ο νικητής στην παραγγελία του, θα πρέπει να γράφει στο ειδικό πεδίο ΣΧΟΛΙΑ ότι πρόκειται για εξαργύρωση δώρου. Η παραγγελία μαζί με το δώρο θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη με το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό παραγγελίας για delivery όπως αυτό ορίζεται από την υπηρεσία. Ο νικητής έχει τη δυνατότητα να παραλάβει συνολικά επτά (7) καφέδες. Δεν είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει έναν καφέ κάθε μέρα, έχει τη δυνατότητα για πολλαπλές παραλαβές οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση στο σύνολό τους δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 7, αντίστοιχα θα σφραγίζονται οι αριθμοί από το ειδικό δελτίο. Κάθε φορά που γίνεται η εξαργύρωση ενός καφέ, ο διανομέας της υπηρεσίας delivery σφραγίζει στο ειδικό δελτίο το αντίστοιχο νούμερο. Ο νικητής θα πρέπει να παραδώσει στο διανομέα της υπηρεσίας delivery το ειδικό δελτίο με τη λήξη της διαδικασίας, αφού δηλαδή σφραγισθεί και το τελευταίο νούμερο καφέ. Οι νικητές για το δώρο καφέ θα μπορούν να εξαργυρώσουν το δώρο τους μέχρι και την 28/02/2018.
  Τα δώρα που θα διατεθούν από τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγω­νι­σμού, ορίζονται από αυτήν και αποκλείεται η ανταλλαγή τους με άλλο δώρο ή η εξαργύρωσή τους με μετρητά. Τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως, μοναδικά και δεν αντικαθίστανται.
  7. Η ανάδειξη των τυχερών που θα κερδίσουν ένα από τα δώρα θα γίνει με κλήρωση που θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος που διαθέ­τει η εταιρεία υποστήριξης του Διαγωνισμού και το οποίο αποκλείει πιθανό­τητα ανθρώπινης παρέμβασης και εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στα γραφεία της M.S.P.S. AE στις ημερομηνίες που ορίζονται παραπάνω.
  8. Οι νικητές των κληρώσεων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα www.gregorys.gr , την ημερομηνία που ορίζονται οι κληρώσεις (με το όνομα και το επώνυμο το οποίο έχουν δηλώσει στη φόρμα εγγραφής) και στη συνέχεια θα επικοινωνήσει η εταιρία M.S.P.S. AE για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου τους .
  Εφόσον η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές δεν καταστεί δυνατή εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, αυτός χάνει αυτόματα το δικαίωμα στο δώρο και υπεισέρχεται στη θέση του ο πρώτος στη σειρά της κλήρωσης επιλαχών .Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή σε περίπτωση που ο Νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με το Νικητή ούτε και με τους επιλαχόντες ή κανείς από αυτούς δεν αποδεχθεί το δώρο, η Διοργανώτρια θα εξετάσει εκ νέου την κατάσταση και θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση.
  9. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξου­σιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, έντυπου και ηλεκ­τρο­­­νικού τύπου και του internet. Ειδικότερα, η Διοργανώτρια θα έχει δικαί­ω­μα να χρησιμο­ποι­ή­σει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε σχετικό ειδη­σεο­γρα­φικό στοιχείο, περι­λαμ­βανομένου του ονόματος και της φωτογραφίας που αντιστοιχεί στο προ­φίλ μέσω του οποίου έγινε η συμμετοχή των Νικητών, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομά­τως και την προς τούτο συναίνεση.
  10. Ευθύνη
  10.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφε­ρο­μένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώ­τρια και η MSPS A.E. δεν ανα­λαμβάνουν καμία υποχρέωση ανα­φορικά με την εξασφά­λιση, την υποβοήθηση της πρόσβα­σης σε χώ­ρους διαδικτύου ή την παροχή διευκο­λύν­σεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυ­α­κό τόπο του διαγωνισμού επιτρέ­πεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικεί­ου δια­κομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προ­δια­γρα­φές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποια­δή­ποτε επιβάρυνση των συμμε­τεχό­ντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
  10.2. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός είναι δυνατόν να επηρεα