Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι

Όροι Χρήσης

Δεδομένης της έλλειψης παρέμβασης ανθρώπινου παράγοντα στην αποστολή και λήψη παραγγελίας μέσω διαδικτύου (online), είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπ’ όψιν σας τους παρακάτω όρους πριν εισάγετε τα στοιχεία σας ή/και την παραγγελία σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τα κάτωθι:

· Αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας μετά την αποστολή δεν γίνεται.

· Ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα την αποκλειστικά ηλεκτρονική αποστολή των φορολογικών στοιχείων που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση των παραγγελιών μέσω της παρούσας πλατφόρμας

· Η Γρηγόρης δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του www.gregorys.gr και ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με οποιαδήποτε τεχνική ή όποια άλλη αδυναμία χρήσης του www.gregorys.gr

· Η Γρηγόρης δε φέρει ευθύνη έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην εφαρμογή για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την λειτουργία της και την υποβολή ή εκτέλεση ηλεκτρονικών παραγγελιών.

· Η Γρηγόρης επιφυλάσσεται ως προς τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

· Η υπηρεσία παράδοσης προϊόντων προϋποθέτει ελάχιστη κατανάλωση ειδών αξίας 3 ευρώ και δεν επιβαρύνει τον πελάτη με κανένα επιπλέον κόστος.

· Ενδέχεται, προϊόντα που έχουν περιληφθεί σε μία παραγγελία να διαπιστωθεί, κατά την εκτέλεση της παραγγελίας στο κατάστημα, ότι τελούν σε έλλειψη (μη διαθέσιμα). Ο χρήστης ενημερώνεται για τυχόν μη διαθέσιμα προϊόντα στην παραγγελία του τηλεφωνικά και του προτείνονται εναλλακτικές λύσεις.

· Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων ισχύουν πάντα μέχρι την ανανέωσή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Aσφάλεια Συναλλαγών

Ως μοναδικοί τρόποι πληρωμής ορίζονται η πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας, Γρηγόρης Μικρογεύματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Τροφίμων Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής « Γρηγόρης»), αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και συναινείτε στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στην www.gregorys.gr («Ιστοσελίδα»), συγκεντρώνονται, διαχειρίζονται και φυλάσσονται από την Γρηγόρης.

Πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ασφαλούς και ομαλής επικοινωνίας και σύνδεσης των χρηστών με τη Γρηγόρης. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η διαβίβαση ή η κοινοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ιστοσελίδας υπόκειται στο Ν.2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και στον Ν. 2774/1999 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα», όπως ισχύουν. Ο χρήστης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Η Γρηγόρης δε φέρει ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση του σκοπού της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, ως αυτή γνωστοποιείται με τους παρόντες όρους. Στο πλαίσιο αυτό η Γρηγόρης επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παράσχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή/και δικαίωμα χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας.

Ειδοποίηση σχετικά με πιθανή τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο των συνεχών βελτιώσεων της Ιστοσελίδας μας και της προσθήκης νέων λειτουργιών και υπηρεσιών, η Γρηγόρης δύναται να επεξεργαστεί ή/και να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για οποιαδήποτε τροποποίηση από την Γρηγόρης ειδοποιεί το χρήστη και την τοπική αρχή, όπου αυτό απαιτείται από το νόμο.

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης e-mail

Επιλέγοντας να κάνει χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα ή να λάβει πρόσθετες πληροφορίες μέσω αυτής, ο χρήστης μπορεί να κληθεί να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες: το όνομα του, τη διεύθυνση του, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου του. Μπορεί, επίσης, να ζητηθούν στατιστικού τύπου πληροφορίες που μπορεί να οδηγήσουν στην καλύτερη και πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση του χρήστη. Οι πληροφορίες που παρέχονται, εγγράφονται στις βάσεις δεδομένων της Ιστοσελίδας, με το χέρι ή με ηλεκτρονικά μέσα. Η Ιστοσελίδα δύναται να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη με πληροφορίες από τρίτα μέρη, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση που η διεύθυνση που έχει υποβληθεί είναι λανθασμένη.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Το περιεχόμενο των προσωπικών σας δεδομένων θα χρησιμοποιηθεί από την Ιστοσελίδα για την παροχή της ζητηθείσας υπηρεσίας. Η Ιστοσελίδα μπορεί επίσης να ζητήσει και να συλλέξει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη για τους ακόλουθους σκοπούς:

- Αποστολή πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα (μέσω Viber, SMS, Newsletters, web και app notifications).

- Τακτικές ενημερώσεις που η Ιστοσελίδα θεωρεί ότι ενδιαφέρουν το χρήστη.

- Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή προϊόντων και υπηρεσιών που ο χρήστης έχει προμηθευθεί μέσω της Ιστοσελίδας.

- Για τους σκοπούς έρευνας αγοράς και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών από τη Γρηγόρης.

- Για εσωτερική χρήση σχετική με τη διαχείριση της Ιστοσελίδας και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Η Γρηγόρης έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία www.gregorys.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει ή του τρόπου χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή του χρήστη στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχείων βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας απορρήτου προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης, ωστόσο, θα καλείται να δίδει ρητώς τη συναίνεσή του για κάθε τέτοια ενέργεια.

Ακύρωση

Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Ωστόσο, αν δεν θέλετε να λαμβάνετε e-mails από την Γρηγόρης και επιθυμείτε την αφαίρεση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από την ηλεκτρονική μας λίστα, παρακαλούμε στείλτε e-mail στη διεύθυνση info@gregorys.gr χρησιμοποιώντας ως τίτλο «Ακύρωση».

Συλλογή ανώνυμων δεδομένων μέσω της Ιστοσελίδας

Εκτός από το συλλογή των δεδομένων από τα μέσα που αναφέρονται ανωτέρω, η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, ο διακομιστής της Ιστοσελίδας ελέγχει αυτόματα τις σελίδες που επισκέπτεστε, τη διεύθυνση IP του χρήστη και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον πλοηγό διαδικτύου σας. Η τεχνολογία αυτή δεν προσδιορίζει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τα ευρήματα της χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Η Ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η τεχνολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και μέτρηση της συχνότητας της επισκεψιμότητας αυτών των συνδέσμων. Όπως και προηγουμένως, αυτή η τεχνολογία δεν προσδιορίζει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη και τα ευρήματα της χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Σχετικά με την κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Η Γρηγόρης δεν γνωστοποιεί, πωλεί ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σας σε τρίτους που δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή της υπηρεσίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται θα τηρούνται στη βάση δεδομένων μας και μπορεί να χρησιμοποιηθούν, περιστασιακά, για την αποστολή πληροφοριών ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail σχετικά με παρόμοια προϊόντα ή/και υπηρεσίες που μπορεί να θεωρηθεί ότι θα εξετασθούν με ενδιαφέρον από το χρήστη. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου είδους πληροφορίες πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο «Ακύρωση». Σε περιπτώσεις, όπου ο χρήστης έχει συναινέσει, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο της Γρηγόρης.

- Η Ιστοσελίδα μπορεί να μοιραστεί, να μεταφέρει ή να γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που περιέχονται στη βάση δεδομένων του και στις καταχωρίσεις του διακομιστή του, αν αυτό απαιτηθεί από το νόμο, τη δικαιοσύνη ή τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης, την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του χρήστη, την προστασία και την ασφάλεια ή την ακεραιότητα των δεδομένων ή της Ιστοσελίδας, την ανάληψη νομικής δράσης, ή σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης ή λύσης της Γρηγόρης. Η Ιστοσελίδα ενημερώνει το χρήστη πως τυχόν μεταβίβαση ή κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, πριν από την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων σε τρίτους, η Ιστοσελίδα συντάσσει σύμβαση με το τρίτο πρόσωπο με σκοπό την υποχρέωση λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνονται και τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ή εταιρείες που δεν ανήκουν στη Γρηγόρης. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του χρήστη και δεν συνεπάγονται καμίας έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου ή των δραστηριοτήτων αυτών, των διαχειριστών τους ή οποιονδήποτε έχει σχέση με τους διαχειριστές. Η Ιστοσελίδα δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς και δεν είναι υπεύθυνο για τα δεδομένα τους και την πολιτική που ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σας συνιστούμε να ενημερωθείτε για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν από τη χρήση των ιστοσελίδων ή να μη παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αυτή η σύμβαση υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων υπάγεται στη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία

Η Ιστοσελίδα καλωσορίζει οποιαδήποτε σχόλια σχετικά με αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τη Γρηγόρης μέσω e-mail στη διεύθυνση info@gregorys.gr

Επικοινωνία

Προκειμένου ο χρήστης να ασκεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης (των άρθρων 11,12 και 13 αντίστοιχα του Ν. 2472/1997) μπορεί να επικοινωνεί με τον αρμόδιο υπεύθυνο επεξεργασίας της Εταιρείας στο info@gregorys.gr

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών και Στοιχείων

Η Γρηγόρης επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο www.gregorys.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το αρμόδιο τμήμα θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη η Γρηγόρης θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με τον χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα επικοινωνήστε με την Γρηγόρης μέσω www.gregorys.gr ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@gregorys.gr . Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής του www.gregorys.gr. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.

Η Γρηγόρης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους χρήσης αναρτώντας αυτούς στο www.gregorys.gr

Εγγραφή στο ή/και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του www.gregorys.gr αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης του.