Στο www.gregorys.gr χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε ακόμα καλύτερη την εμπειρία σου στην ιστοσελίδα μας! Δείτε την πολιτική cookies εδώ.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές της ευρύτερης γεωγραφικής σας ζώνης, παρακαλούμε συνδεθείτε για να σας εξυπηρετήσουμε!

Κατάλαβα

Πολιτική Απορρήτου- Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η “ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΕΕ”, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αλίμου, επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 8, ΤΚ: 174 56 με ΑΦΜ 094321194. (εφεξής «η Γρηγόρης, δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.

Δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα που επισυνάπτω, για τα οποία και θα προσκομίσω τα αντίστοιχα έγγραφα, όταν μου ζητηθούν, είναι απολύτως ακριβή. Συνομολογώ και αποδέχομαι ότι η παραποίηση ή παράλειψη ουσιωδών γεγονότων ή στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη αυτής της αίτησης, αποτελεί δε σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί μετά την πρόσληψη. Εξουσιοδοτώ την εταιρία Γρηγόρης να προβεί σε νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που δηλώνω για ρητούς και νόμιμους σκοπούς και συγκεκριμένα σε συλλογή και επεξεργασία του ιστορικού μου, των συστάσεων που αναφέρω, του εργασιακού μου μητρώου καθώς και οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετίζεται με την καταλληλόλητά μου για απασχόληση στην εταιρία. Κατανοώ και αποδέχομαι ότι υποχρεούμαι να υπογράψω συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και προστασίας κατά του ανταγωνισμού στην περίπτωση που ενταχθώ στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας Γρηγόρης και οφείλω να προσκομίσω το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας για εργασία σε εταιρία υγειονομικού ενδιαφέροντος και την άδειας εργασίας (όπου απαιτείται). Συνομολογώ και αποδέχομαι ότι η συμπλήρωση της αίτησης αυτής ή ακολούθως η πραγματοποίηση τυχόν συνέντευξης δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια θέση εργασίας προς κάλυψη και δεν υποχρεώνει την εταιρεία Γρηγόρης να με εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Τέλος, ενημερώθηκα ότι η Εταιρεία Γρηγόρης επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος αποκλειστικό και μόνο για την αξιολόγηση της αίτησης μου και την υποβολή της υποψηφιότητας προς εργασία. Μετά το πέρας της επεξεργασίας αυτής, η Εταιρεία δεν θα διατηρήσει αρχείο με τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον δεν γίνει προσφορά θέσης εργασίας σε αυτήν αλλά θα τα καταστρέψει σύμφωνα με την Πολιτική Διακράτησης Αρχείων της Εταιρείας. Ενημερώθηκα επίσης ότι η Εταιρεία Γρηγόρης ενδέχεται να κοινοποιήσει τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους συνεργάτες της, πάντοτε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησης μου προς εργασία. Τέλος ενημερώθηκα για τα δικαιώματα μου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε 679/2016) και το Ν.4624/2019 δηλαδή για τα δικαιώματα πρόσβασης, διάρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής, και φορητότητας καθώς και στο δικαίωμα προσφυγής μου στην Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr)

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση dpo@gregorys.gr.

Εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Με την επισύναψη του βιογραφικού σας, τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο βιογραφικό σας, αποστέλλονται αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον δικαιοδόχο του καταστήματος του δικτύου Γρηγόρης που αναζητά υποψήφιους εργαζομένους για τη θέση εργασίας που δηλώσατε, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Με την επισύναψη του βιογραφικού, δηλώνετε ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναγράφονται στο βιογραφικό σημείωμα που επισυνάπτετε, για τα οποία και θα προσκομίσετε τα αντίστοιχα έγγραφα, όταν σας ζητηθούν, είναι απολύτως ακριβή. Συνομολογείτε και αποδέχεστε ότι η παραποίηση ή παράλειψη ουσιωδών γεγονότων ή στοιχείων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη αυτής της αίτησης, αποτελεί δε σπουδαίο λόγο καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί μετά την πρόσληψη. Εξουσιοδοτείται δε τον εκάστοτε δικαιοδόχο του καταστήματος του δικτύου Γρηγόρης που αναζητά υποψήφιους εργαζομένους για τη θέση εργασίας που δηλώσατε, δια να προβεί σε νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που δηλώνετε για ρητούς και νόμιμους σκοπούς και συγκεκριμένα σε συλλογή και επεξεργασία του ιστορικού σας, των συστάσεων που αναφέρετε, του εργασιακού σας μητρώου καθώς και οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετίζεται με την καταλληλόλητά σας για απασχόληση στο εν λόγω κατάστημα. Σας ενημερώνουμε δε ότι υποχρεούστε να υπογράψετε συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και προστασίας κατά του ανταγωνισμού στην περίπτωση που ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό του καταστήματος και οφείλετε να προσκομίσετε το απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας για εργασία στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και την άδειας εργασίας (όπου απαιτείται). Σας ενημερώνουμε ότι ο δικαιοδόχος του καταστήματος του δικτύου Γρηγόρης που αναζητά υποψήφιους εργαζομένους για τη θέση εργασίας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην παρούσα αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση της αίτησης σας και την υποβολή της υποψηφιότητας προς εργασία. Μετά την κάλυψη της θέσης ο δικαιοδόχος δεν θα διατηρήσει αρχείο με τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αλλά θα τα καταστρέψει. Σας ενημερώνουμε ότι ο δικαιοδόχος ενδέχεται να κοινοποιήσει τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους συνεργάτες της, πάντοτε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αίτησης σας προς εργασία. Τέλος, σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε 679/2016) και το Ν.4624/2019 δηλαδή για τα δικαιώματα πρόσβασης, διάρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία, διαγραφής, και φορητότητας καθώς και στο δικαίωμα προσφυγής μου στην Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα www.dpa.gr).

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρετε στην αγγελία ή/και που στείλατε το βιογραφικό σας.  

Εφόσον κρίνετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στη Λεωφόρο Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα ή στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,211532&_dad=portal&_schema=PORTAL