Product was added to cart

Mini Pies

Mini Ham & Cheese Pies

Puff pastry with ham, Gouda, Kaseri & Kefalotyri cheese, tomato sauce & mustard

SIMILAR PRODUCTS

Mini Kourou Kefalotiri Pie

Mini Brioche Turkey - Philadelphia

Mini Kourou Cheese Pie