Product was added to cart

Mini Pies

Mini Kourou Cheese Pie

Mini shortcrust ''kourou'' pastry with 3 cheeses: Feta, fresh Mizithra & Kefalotyri

SIMILAR PRODUCTS

Parmesan Croissini

Mini Triangle Pie with Kalathaki Limnou

Mini Brioche Turkey - Philadelphia